Polityka prywatności

 

Artykuł 1. Ochrona danych osobowych.

§ 1. 

Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w trakcie rejestracji w Serwisie w celach związanych ze świadczeniem usług przez portal „ZNE”.

§ 2. 

 Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę o informowaniu o zmianach i nowościach oraz wystawianiu dokumentów księgowych związanych z przetwarzaniem w tym celu danych osobowych w portalu „ZNE” w skład których wchodzą miedzy innymi takie treści jak nip, regon oraz inne niezbędne dane potrzebne do prawidłowego wystawienia dokumentów księgowych.

§ 3. 

Użytkownik oświadcza, iż jest świadomy prawa i obowiązku do wglądu i poprawiania własnych danych osobowych, informowania zespołu „ZNE” o nieautoryzowanych zmianach na ich stronie podmiotu oraz danych personalnych bez ich wiedzy i zgody.

§ 4. 

Portal „ZNE” zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z posiadanymi danymi Użytkownika oraz do nieudostępniania tych danych osobom trzecim, jeżeli dane te zostaną zastrzeżone i nie są wymagane w warunkach publikacji podmiotu gospodarczego lub innej usługi.  Tym samym „ZNE” zastrzega sobie prawo do opublikowania podstawowych danych Użytkownika między innymi nazwy firmy, adresu siedziby oraz wskazania ich na mapie serwisu,  numeru telefonu , oraz linku do adresu strony internetowej nie stanowiącej części spójnej portalu „ZNE”.

§ 5. 

Użytkownik oświadcza, że biorąc udział w programie Certyfikacji Autentyczności Podmiotu Gospodarczego wyraża zgodę na sprawdzanie reklamowanego podmiotu gospodarczego w celu jego weryfikacji za pośrednictwem kontroli osobistej przedstawiciela „ZNE”. Z chwilą niewyrażenia takiej zgody podmiot utraci prawo do otrzymania statusu Podmiotu ZWERYFIKOWANEGO.

§ 7. 

Użytkownik rejestrując się w Serwisie może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji reklamowych oraz handlowych dotyczących usług zleceniodawców i reklamodawców ZNE za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub za pośrednictwem telefonii cyfrowej technologią SMS.
Wyrażenie przedmiotowej zgody dokonuje się podczas rejestracji konta poprzez zaznaczenie pola wyboru obok umieszczonej w Serwisie formuły, które nie jest wymagane o treści:


 "Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail oraz za pośrednictwem technologii telefonii cyfrowej w treści SMS na podany numer telefonu, informacji reklamowych, handlowych oferowanych towarów przez zleceniodawców i reklamodawców „ZNE” zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144. poz. 1204 z 2002 r. z późn. zmianami)”.* 

Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażoną zgodę. O cofnięciu zgody powinien niezwłocznie poinformować zespół „ZNE” drogą email’ową na adres biuro@zne.pl lub za pośrednictwem telefonu umieszczonego w zakładce kontakt.

§ 8. 

Użytkownik rejestrując się w Serwisie wyraża zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, handlowych oraz zmian usług jak informacji o własnych podmiotach gospodarczych znajdujących się na portalu - dotyczących usług świadczonych przez portal „ZNE”, za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub za pośrednictwem telefonii cyfrowej technologią SMS.
Wyrażenie przedmiotowej zgody dokonuje się podczas rejestracji konta poprzez zaznaczenie pola wyboru obok umieszczonej w Serwisie formuły o treści:

 

 "Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail oraz za pośrednictwem technologii telefonii cyfrowej w treści SMS na podany numer telefonu, informacji marketingowych oraz handlowych dotyczących usług świadczonych przez portal „ZNE”, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144. poz. 1204 z 2002 r. z późn. zmianami)”.*

 

 

 

§ 8.

Użytkownik portalu „ZNE” w celu rejestracji podmiotu gospodarczego zobligowany jest do zaznaczenia pól wyboru bok umieszczonych w serwisie formuł o następującej treści:


 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jak również na udostępnianie swoich danych osobowych za pośrednictwem serwisu „zne” w związku z realizacją konkretnych usług świadczonych przez serwis „zne”. * 

 Oświadczam, że jest właścicielem lub autorem zamieszczonych zdjęć oraz treści lub w stosunku do których uzyskałem zgodę na ich publikację od uprawnionej osoby. * 

 Oświadczam, że zawarte treści dotyczące moich danych personalnych oraz Podmiotu gospodarczego są zgodne z prawdą i posiadam prawo do ich publikacji. * 

Z chwilą pominięcia jednego z w/w oświadczeń proces rejestracji nie rozstanie zakończony i użytkownik zostanie poproszony o zaznaczenie brakującego pola. Powyższe trzy formuły są warunkiem do umieszczenia na stronie serwisu podmiotu gospodarczego, który ma być reklamowany przez portal „ZNE”. 

Polityka prywatności i pliki cookies

Serwis Nasz używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach reklamowych oraz statystycznych jak również w celu realizacji usług rejestracji i logowania użytkowników. Ponadto oprócz cookies używanych do logowania w serwisie wykorzystywane są pliki cookies systemu analitycznego Google Analitisc. 

Więcej szczegółów o polityce prywatności Google Analitics przeczytać można na stronie http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html. 

 

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu zne.pl a-dresik.com.pl a-dresik.com a-dresik.eu oraz 4katalog.pl wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Wykorzystywanym w serwisie systemem reklamowym jest Google AdSense. Polityka prywatności systemu Google AdSense znajduje się na stronie http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/. 

 

Cookies to małe porcje informacji, zapisywane przez Twoją przeglądarkę a dostarczane przez odwiedzaną stronę internetową. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia używanej przeglądarki stron www. O sposobie zmiany ustawień plików cookies w swojej przeglądarce dowiedzieć się można w systemie pomocy tejże przeglądarki. 

 

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Pogoda na dziś:

Pogoda Zakopane z serwisu

Mapa 3D